Pozyskiwanie dotacji unijnych dla projektów transportowych.

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE.

O NAS

DFI CONSULTANTS to zespół doradców specjalizujących się w przygotowaniu i realizacji projektów ubiegających się o dotacje unijne w sektorze transportu.

Skupiamy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w consultingu oraz instytucjach publicznych takich jak Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Infrastruktury czy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Skutecznie pozyskujemy środki pomocowe niezbędne do wsparcia Państwa inwestycji. W perspektywie finansowej UE 2014-2020 zespół DFI CONSULTANTS przygotował kompletne dokumentacje aplikacyjne dla projektów transportowych o łącznej wartości przekraczającej 700 mln PLN i dofinansowaniu ponad 250 mln PLN.

Zarządzamy realizacją i rozliczaniem m. in. projektów budowy terminali intermodalnych, zakupu taboru kolejowego, rozbudowy infrastruktury lotniskowej i portów morskich.

Usługi

Oferujemy przygotowanie projektów i kompletnej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotacje unijne dla Państwa inwestycji, w tym:

Z

Przygotowanie koncepcji projektów, założeń finansowych, technicznych i operacyjnych

Z

Studia wykonalności, obejmujące analizę opcji inwestycyjnych, analizę finansową i ekonomiczną wraz z arkuszami kalkulacyjnymi, analizę popytu, analizę trwałości finansowej i ryzyka

Z

Wsparcie na etapie pozyskiwania decyzji administracyjnych

Z

Przygotowanie wewnętrznych regulaminów zgodnie z wymogami Wytycznych

Z

Opracowanie formularza wniosku i niezbędnych załączników, zgodnie z wymaganiami stawianymi tym dokumentom przez instytucję organizującą konkurs

Na etapie realizacji inwestycji, odpowiadamy za zarządzanie finansowym i rzeczowym rozliczaniem projektów, w tym m. in.:

Z
Przygotowywanie wniosków o płatność
Z
Weryfikacja poprawności dokumentów potwierdzających wydatki przedkładane do refundacji
Z
Opracowanie dokumentacji przetargowej
Z
Stały monitoring ryzyka w projekcie wraz ze wskazaniem działań naprawczych i korygujących
Z
Aktualizacje harmonogramów realizacji projektu i płatności
Z
Prowadzenie korespondencji i udzielanie wyjaśnień instytucjom publicznym
Z
Udział i wsparcie w kontrolach projektu prowadzonych przez uprawnione instytucje
Z
Przygotowanie wniosków o zmiany w umowie o dofinansowanie

Na etapie realizacji inwestycji, odpowiadamy za zarządzanie finansowym i rzeczowym rozliczaniem projektów, w tym m. in.:

Z

Przygotowywanie wniosków o płatność

Z

Weryfikacja poprawności dokumentów potwierdzających wydatki przedkładane do refundacji

Z

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Z

Stały monitoring ryzyka w projekcie wraz ze wskazaniem działań naprawczych i korygujących

Z

Aktualizacje harmonogramów realizacji projektu i płatności

Z

Prowadzenie korespondencji i udzielanie wyjaśnień instytucjom publicznym

Z

Udział i wsparcie w kontrolach projektu prowadzonych przez uprawnione instytucje

Z

Przygotowanie wniosków o zmiany w umowie o dofinansowanie

Nasi klienci:

Adres

DFI CONSULTANTS Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 60
00-844 Warszawa

Telefon

Dane rejestrowe

NIP 5272961199
KRS 0000906311
REGON 389208578

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez dficonsultants.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)